menu
 • Uw winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen

Aankoopvoorwaarden

 • Klachten over geleverde materialen en/of aantallen dienen binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld. Na deze termijn nemen wij uw klacht niet meer in behandeling.
 • Controleer uw bestelling voor verwerking op hoeveelheid, kleur, soort en afmeting. Verwerking van de materialen betekent uw goedkeuring en geeft geen recht meer op reclamatie. Herbestratingskosten zullen wij dan ook nooit vergoeden.
 • Een bezorgdag kunnen wij afspreken, echter geen tijdstip. Een eventuele richttijd is dan ook nooit bindend. “wij raden u aan de bestelling een dag vóór verwerking te laten afleveren”
 • Materialen worden naast de wagen gelost op een voor de wagen bereikbare plaatst, uitsluitend over een verharde weg “de chauffeur bepaalt of de losplaats mogelijk is”.
 • Geleverde materialen worden nooit door ons retour geladen.
 • Zolang niet of niet geheel betaald blijft Smitco b.v. gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechtelijke tussenkomst terug te nemen. Ongeacht haar verdere acties jegens wederpartij.
 • Witte kalkuitbloei is een natuurlijk verschijnsel bij betonproducten, wij nemen hierop geen klachten in behandeling daar dit fenomeen vanzelf zal verdwijnen. “uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website onder de button kalkuitbloei”
 • Kleurverschil komt altijd voor bij alle soorten bestrating “het is belangrijk diverse partijen door elkaar te verwerken” hierop worden geen klachten geaccepteerd.
 • Hout zowel hardhout als vuren of grenen is een natuurproduct hierdoor kan er kleurverschil ,kromming en scheurvorming optreden dit doet niets af aan de sterkte of duurzaamheid van het materiaal en is dan ook geen reden tot reclamatie.
 • De bij ons aangeschafte materialen kunt u onbeschadigd en in de originele verpakking tegen 90% van de waarde zelf retour brengen. Uitzondering hierop zijn de volgende materialen; natuursteen, gebakken materiaal, zakgoed, betonbanden/palissades, sier/betontegels,hout en speciaal bestelde artikelen “bij twijfel dient de klant altijd vooraf zelf te informeren of een artikel wel of niet retour gebracht kan worden”.
 • Maten zijn altijd circa maten, indien u een exacte maat nodig heeft raden wij u aan voor aankoop het desbetreffende artikel bij ons te komen meten.
 • Er wordt statiegeld berekent op big bag’s en bepaalde pallets, op uw bon kunt u zien of dit het geval is. De big bag of pallet dient u zelf retour te brengen. Vergeet niet de originele bon “geen kopie” mee te nemen deze hebben wij nodig om het statiegeld terug te kunnen betalen.
 • In bepaalde gevallen zijn wij bereid om vrijblijvend een berekening voor u te maken, echter wij kunnen niet aansprakelijk voor de bestelde hoeveelheden gehouden worden daar wij afhankelijk zijn van de door u verstrekte gegevens.
 • Aan eventueel onjuiste vermeldingen op de website en in ons magazine kunnen geen rechten ontleend worden.
 • Uitgebreide algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Zaanstad en aldaar opvraagbaar.
 • Bestellingen kunnen 24 uur voor levering niet meer gewijzigd worden “bijbestellingen in overleg” dit in verband met de inhuur van transporteurs en plaats op het klaarzet terrein.
 • Annuleringen dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de uiteindelijke leverdag te worden doorgegeven “dit in verband met de transportplanning”. Speciaal bestelde artikelen welke geen standaard voorraad zijn kunnen niet kosteloos geannuleerd worden o.a tuinhuizen, natuursteen, terrasoverkappingen etc.”u dient tevoren zelf te vragen of annulering van een bepaald product mogelijk is”. De annuleringskosten zijn minimaal € 95,= met een maximum van 25% van het totaalbedrag.

 

TEKST & BEELDMATERIAAL

De informatie op onze website en in ons magazine is zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat er onbedoeld informatie op onze website of in ons magazine staat welke niet juist zijn Smitco.nl / Smitco b.v. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor kennelijke onjuistheden cq onvolkomenheden “hier vallen ook typefouten onder”
Op zowel onze website als in ons magazine wordt algemene informatie gegeven, deze informatie is niet bedoeld als enig advies. Als u specifiek advies wilt over een bepaald product dient u zelf vragen te stellen bij onze verkopers. De geboden informatie dient dus niet als vervanging voor reeds gegeven informatie of advies. In het geval u de informatie van onze website of uit ons magazine zonder verificatie of nader advies gebruikt is dit geheel voor uw eigen rekening en risico.


Afbeeldingen en kleuren op zowel onze website als in ons magazine zijn indicatief. De kleuren, stucturen en afmeting kunnen afwijken van het originele product wij raden u ten aller tijden aan nooit een product aan te schaffen zonder dit te beoordelen in onze showtuinen of doormiddel van een monster. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan getoonde afbeeldingen qua kleur, structuur of afmeting.
Smitco.nl / Smitco b.v. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade welke direct of indirect gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op onze website of in ons magazine beschikbare informatie van zowel tekst als beeldmateriaal. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid nadrukkelijk  uit van enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook welke voortvloeit uit het gebruik van informatie van zowel tekst als beeldmateriaal welke op onze website of in ons magazine staat.

 

WITTE KALKUITBLOEI


Alle betonproducten zowel klinkers als tegels in naturel grijs of gekleurd met een kleurstof zijn gevoelig voor witte kalkuitbloei. U kunt dit fenomeen herkennen aan een witte kalkachtige uitslag aan het oppervlak van het desbetreffende product. Dit is iets wat helaas technisch niet te voorkomen is bij alle typen betonproducten.
 

HOE ONTSTAAT WITTE KALKUITBLOEI ?

Het proces om beton te maken bestaat uit de volgende natuurlijke componenten, zand/grind/cement/water. Het cement kan een chemische reactie aangaan met water waardoor er vrije kalk gevormd wordt, deze kalkafzetting gaat vervolgens een reactie aan met de aanwezige kooldioxide in de lucht waardoor calciumcarbonaat ontstaat. Dit calciumcarbonaat geeft de witte kalkuitbloei op het product, deze uitbloeiing kan reeds ontstaan op het opslagterrein bij de betonfabriek maar deze reactie  is ook nog mogelijk na verwerking van de materialen.


IS ER IETS AAN TE DOEN

Niet direct, het ontstane calciumcarbonaat is zonder het product aan te tasten praktisch niet van het oppervlak te verwijderen. Maar onder invloed van het kooldioxide in de lucht zal het calcium- carbonaat veranderen in een stof welke wel oplosbaar is “Kalkuitbloei verdwijnt dus uiteindelijk vanzelf”. Zure verontreiniging in de lucht versnelt dit proces aanzienlijk, in de praktijk zal de kalkuitbloei in een industriële omgeving sneller verdwijnen als in gebieden met relatief schone lucht.


HET PRODUCT & RECLAMATIE

Witte kalkuitbloei heeft geen enkele invloed op de sterkte of de duurzaamheid van het product en zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Op dit algemene fenomeen van betonproducten kunnen wij dan ook geen klachten accepteren.